Kunnskapskrav

Generelle kunnskapskrav:
 • Kunnskaper i gjeldende lover og regler
 • Klare å omsette den teoretiske utdanning i praktisk klinisk virksomhet.
 • Være i stand til å vurdere hva som hun/han utrede på klinikken og hva som må videresendes
 • Selvstendig kunne utføre undersøkelse, diagnostikk, behandling og rehabilitering for vanlig forekommende sykdommer og kirurgiske tilfelle.
 • Være kjent med og anvende vanlige anestesimetoder
 • Være kjent med og anvende undersøkelse hva gjelder røntgen, ultralyd, endoskopi, EKG
 • Være kjent med CT og MR-teknikk for videre henvisning
 • Være kjent med endoskopiteknikker og forberedelsesprosedyrer for videre henvisning
 • Være kjent med og kunne anvende vanlige laboratorieundersøkelser, kunne ta ut mikrobiologiske prøver og benmargsprøver
Spesielle kunnskapskrav:

1. Kunne diagnostisk og behandle de mest vanlige sykdommer innen:

 • Sirkulasjonsorganenes sykdommer
 • Endokrinologiske sykdommer
 • Hematologiske og immunologiske sykdommer
 • Hudsykdommer
 • Fordøyelseskanalens sykdommer, herunder odontologi
 • Nevrologiske undersøkelser og sykdommer
 • Reproduksjonsorganenes sykdommer
 • Respirasjonsorganenes sykdommer
 • Bevegelsesorganenes sykdommer
 • Urinorganenes sykdommer
 • Oftalmologiske sykdommer
 • Odontologiske sykdommer
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Ernæring for kliniske tilfelle
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk toksikologi

2. Kunne spesielt følgende innen ortopedi:

 • Halthetsdiagnostikk
 • Bandasjeteknikker og ekstern fiksering
 • Lukket reposisjon av luksert lårhode
 • Kunne ta beslutning om aktuell frakturbehandling
 • Prinsippene for kirurgiske inngrep, herunder forberedelse og planlegging av anestesi og operasjon og etterbehandling
 • Ortopediske kirurgiske prinsipper
 • Prinsippene ved intern fiksering
 • Kjenne til leddkirurgi i spesielt skulder, albue, hofte, kne
 • Kjenne til artrodese
 • Kjenne til ryggoperasjons teknikker, spesielt skiveprolaps

3. Kunne foreta følgende inngrep:

 • Finnålsaspirater (FNA)
 • Thoracocentese, paracentese av bukveggen og ledd, spinalvæsketapping
 • Akuttbehandling av pneumothorax
 • Sette inn thoraxdren
 • Tracheostomi
 • Akutt pericardiocentese og drenering

4. Kunne utføre følgende operasjoner:

 • Navlebrokk, inguinalbrokk, perinealbrokk.
 • Analsekkekstirpasjon
 • Laparatomi
 • Enterotomi, reseksjon og enkel anastomose
 • Gastropexi ved ventrikkeltorsjon
 • Splenektomi
 • Rutinehysterektomi og pyometra
 • Keisersnitt
 • Rutinekastrasjon og kryptorkidoperasjoner
 • Uretral obstruksjon, akutt uretrostomi og cystotomi
 • Basal hudrekonstruksjon, hudflappteknikk
 • Haleamputasjon
 • Tåamputasjon
 • Sutur av sener og muskler
 • Tannekstraksjon
 • Blodøreoperasjon
 • Basale oftalmologiske teknikker herunder øyelokkirurgi,
 • Sutur ved akutte skader i cornea
 • Reposisjon av bulbusprolaps/bulbusekstirpasjon
 • «Cherry eye» operasjon
 • Mamma tumor ekstirpasjon
 • Ekstirpasjon av hudtumorer

5. Kirurgiske teknikker kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Diaphragmabrokk
 • Fjerning av jurlist
 • Avansert tarmkirurgi/anastomosering
 • Leverkirurgi og leverbiopsi
 • Nefrektomi og biopsi
 • Adrenalektomi
 • Ektopiske ureteres
 • Avansert kirurgi i munnhule, nesehule, oropharynx
 • Avanserte odontologiske prosedyrer
 • Ørekirurgi: Zepp operasjon og TECA
 • Spyttkjertelkirurgi
 • Thyreoidea/parathyroideakirurgi
 • Thoraxkirurgi:
 • Thoracotomi
 • Lungebiopsi