Kostnadsestimater

A. Gebyrer spesialistordningen som faktureres av DNV:

Fra og med 01.01.2015 gjelder følgende 2 alternativer for gebyrer i forbindelse med spesialisering.

1. Gebyr for nye kandidater (opptatt etter 31.12.2014):
Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning: Kr. 12 000,-
Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning Kr. 12 000,-

Medlemmer av DNV gis 30 % rabatt på ordinære takster:

Gebyr ved oppstart av spesialistutdanning: Kr. 8 400,-
Årlig gebyr utover første år inntil avsluttet utdanning Kr. 8 400,-
Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning: Kr.  2 100,-
2. Gebyrer for kandidater som allerede er i ordningen (opptatt før 01.01.2015): 
Gebyr ved bedømmelse av gjennomført utdanning Kr.  5 000,-
Eksamensgebyr Kr. 25 000,- 
Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning: Kr.  3 000,-

Medlemmer av DNV gis 30 % rabatt på ordinære takster:

Gebyr ved bedømmelse av gjennomført utdanning Kr.  3 500,-
Eksamensgebyr Kr. 17 500,-
Gebyr ved behandling av fornyet søknad om godkjenning: Kr.  2 100,- 
B. Andre kostnader:

I tillegg er det vanlig med et honorar til veileder pr. journal og for artikkelen. Det er heller ikke uvanlig at når arbeidsgiver dekker de ovenfornevnte kostnadene, så vil kandidaten få en bindingstid eller må tilbakebetale et beløp om han/hun slutter eller bytter arbeidsgiver (se fane «Eksempler på avtaler» for detaljer).