Hva kan vi hjelpe deg med

Hvis din hund eller katt har spesielle problemer av kirurgisk eller indremedisinsk art, kan din faste veterinær ta kontakt med en spesialist eller henvise deg videre. Det er også mulig for deg som dyreeier å ta direkte kontakt for råd eller hjelp uten henvisning.

 

De fleste smådyrpraktiserende veterinærer har gode kunnskaper innenfor kirurgi og indremedisin, men opplever likevel ofte behov for å henvise pasienter. Smådyrmedisinen er i rivende utvikling og det er umulig å være fullt oppdatert på alle fagfelter. Mange undersøkelser eller operasjoner er også teknisk krevende og krever rutine for at resultatet skal bli bra.

 

Også spesialistene henviser eller søker råd og hjelp hos andre fagpersoner. Det kan være andre spesialister, personer ved Norges Veterinærhøgskole eller hos kapasiteter i utlandet. Å bli henvist videre er , etter vår mening, et kvalitetsstempel på den veterinæren som henviser deg.