Spesialisteksamen 2018

Asluttende prøve i spesialistutdanning i hundens og kattens sykdommer 2018

Prøvene ble avholdt torsdag 22.11.2018 og fredag 23.11.2018 i DNVs lokaler.

Fem kandidater gjennomgikk prøvene og alle fem besto!

Vi gratulerer hjertligst

Rie Ernst

Siv Grosås

Magnus Harjen

Marte Jervan

og

Linn Stentun

Spesialisttitelen tildeles fra Mattilsynet.