Endringer i FU 2018

Fagutvalg for spesialisering i hundens og kattens sykdommer besto inntil januar 2018 av følgende medlemmer:

  • Elise Lium
  • Hege Dagestad
  • Pål Skagseth
  • Lisbet Holtet(leder)

Om Elise og Hege:

Elise og Hege har i mange år nedlagt et fantastisk arbeid som fagutvalgsmedlemmer.Det har vært krevende å oppdatere og systematisere og kvalitetskontrollere alle deler av FUs arbeidsfelter .Heges frapperende evne til analytisk og systematisk arbeid og Elises misunnelsesverdige diplomatiske egenskaper viste seg å være perfekt for FU. I tillegg har deres bunnsolide praktiske erfaring sammen med en god porsjon humoristisk sans vært til enorm glede for hele FU.

Elise er nå en meget travel pensjonist til glede for sin familie, sine venner og ikke minst for seg selv.

Hege har satset på ullfargebransjen og har utgitt bok allerede så ny karriere har skutt fart!

FU takker tusen ganger for innsatsen og ønsker lykke til med nye karrierer!

Fra 2018 har FU disse medlemmene:

  • Kristin Marie Valand Herstad
  • Inge Vogt Engeland
  • Pål Skagseth
  • Lisbet Holtet(leder)

Kristin er utdannet veterinær i 2006, svensk spesialist i hundens og kattens sykdommer. Hun fikk PhD i 2018 med emnet «Tarmmikrobiota hos hund».Hun jobber for tiden som universitetslektor ved smådyrklinikken NVH/NMBU og forsker samtidig på samspillet mellom tarmbakterier og helse hos hund.

Inge er utdannet veterinær ved NVH i 1989,tok sin veterinærmedisinske doktorgrad i reproduksjon i 1995 og arbeidet ved Institutt for reproduksjon og rettsmedisin frem til år 2000.Deretter kombinertpraktiker i Bø i Telemark før han startet Telemark dyreklinikk.Klinikken ble sertifisert av DNV i 2011 og har 12 ansatte.

Inge er spesialist i hundens og kattens sykdommer.Han er autorisert for ultralydundersøkelser av arvelige hjertelidelser hos hund.Han er faglig og daglig leder ved Anicura dyreklinikk Telemark.Klinisk jobber han mest med indremedisin og ultralydundersøkelser hjerte/buk ,tar imot henvisninger i disse felt og i tillegg jobber han for tiden med masterutdannelse innen kardiologi.

Våre nye FU-medlemmer har gått inn i FU-arbeidet med stor entusiasme og energi. Dette virker lovende!

Vennlig hilsen Pål og Lisbet